SIRU draait mede door de inzet van vrijwilligers die meehelpen bij de instuiven.

Gedurende het jaar (derde zaterdag van de maand sept-juni) worden de instuiven mede georganiseerd door dansverenigingen. Een vrijwilliger die door SIRU wordt ingezet om op zo'n avond te helpen bij de organisatie (zoals het klaarzetten van de apparatuur en inrichten van de zaal / opruimen van materiaal zodat de zaal op tijd afgesloten kan worden) krijgt deze avond vrij entree.

Tijdens de zomer-instuiven (elke dinsdag in juli en augustus) wordt er van de vrijwilligers verwacht dat zij een aantal maal taken verrichten, zoals het klaarzetten van de apparatuur en inrichten van de zaal / opruimen van materiaal zodat de zaal op tijd afgesloten kan worden. In ruil daarvoor krijgen zij vrij entree tijdens de zomer-instuiven die door SIRU worden georganiseerd.